Lịch mất điện
Mất điện vào các ngày thứ ba (14/11), thứ tư (15/11), thứ sáu (17/11) trên địa bàn các phường: Thới Hòa, Thới An, Long Hưng.
Lịch mất điện
Mất điện vào ngày thứ 4 (08/11) trên địa bàn các phường: Châu Văn Liêm, Thới An.
Lịch mất điện
Mất điện vào ngày thứ 3 (24/10), thứ 4 (25/10), thứ 5 (26/10), thứ 6 (27/10) trên địa bàn các phường: Phước Thới, Trường Lạc, Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới An.
Lịch mất điện
Mất điện vào ngày thứ 4 (18/10), thứ 5 (19/10) trên địa bàn các phường: Trường Lạc, Thới Long, Long Hưng, Thới Hòa.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2017
Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2017.
Lịch mất điện
Mất điện vào ngày thứ bảy (30/09) trên địa bàn các phường: Thới Hòa, Thới An.
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2011 Phòng Kinh tế Quận Ô Môn - UBND quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: LQL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3860982, Fax: 0710.3861927
Email: kinhte_omon@cantho.gov.vn
"Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hồng Yến - Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Ô Môn. ĐT: 0922 114 999"
Lượt truy cập: