Các nội dung về quản lý vận hành hoạt động tại các trạm cấp nước nông thôn và Giá lắp đồng hồ nước (19/06/2013)
[Lượt xem: 1317]
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần thơ kính đề nghị đến UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo và thông báo đến toàn thể các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn có trạm cấp nước nông thôn về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành, hoạt động tại các trạm cấp nước nông thôn như sau:

1. Về ghi thu tiền sử dụng nước hàng tháng của khách hàng:

Nhân viên quản lý các trạm cấp nước khi thu tiền sử dụng nước của khách hàng phải thu theo hóa đơn do Trung tâm Nước phát hành (có mộc đỏ và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Nước) và giao hóa đơn cho khách hàng sau khi đã đóng đủ.

2. Lắp đặt đồng hồi nước cho hộ sử dụng:

2.1. Trong trường hợp có tuyến ống cấp nước trước hộ gia đình:
Nếu hộ dân có nhu cầu sử dụng nước thì liên hệ với nhân viên quản lý trạm cấp nước để được khảo sát và thông báo chi phí đóng góp để được đấu nối lắp đồng hồ sử dụng nước. Cụ thể:

2.1.1 Tổng chi phí hộ dân đóng góp để được lắp đặt (bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt trong phạm vi 10m ống tính từ ống phân phối chính vô nhà hộ dân sử dụng ống Φ21).

2.1.2 Tổng chi phí hộ dân đóng góp để được lắp đặt (bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt trong phạm vi 10m ống tính từ ống phân phối chính vô nhà hộ dân sử dụng ống Φ27).

Nhân viên quản lý trạm cấp nước sau khi nhận tiền của hộ dân, trong vòng từ 01 đến 05 ngày làm việc phải đến Trung tâm nước để nhận vật tư về thi công lắp đặt đồng hồ nước cho hộ dân, khi lắp đặt xong phải giao hóa đơn bán hàng của trung tâm và làm hợp đồng lắp đặt đồng hồ cung cấp và tiêu thụ nước sạch giao cho khách hàng lưu trữ 01 bộ.

Trong trường hợp nhân viên quản lý trạm cấp nước lắp đồng hồ cho hộ sử dụng nhưng không giao hóa đơn bán hàng không làm hợp đồng lắp đặt đồng hồ cung cấp và tiêu thụ nước sạch, lắp đường ống nước nhưng không có đồng hồ, hoặc đồng hồ lắp đặt không có tem kiểm định chất lượng, có kiểu dáng – hình dạng – màu sắc khác với đồng hồ các hộ dân lân cận đang sử dụng nhiều năm qua thì đề nghị hộ dân phản ánh kịp thời về Trung tâm nước sạch để kiểm tra, xử lý. Trong trường hợp tiếp tục sử dụng nước khi nhân viên quản lý tự ý câu đường ống trực tiếp, lắp đồng hồ không có kiểm định, không phải đồng hồ do Trung tâm nước cung cấp thì khi phát hiện sẽ bị tạm ngưng cấp nước và liên đới chịu trách nhiệm xử phạt theo quy định của Nhà nước.

2.2 Trong trường hợp hộ dân ở ngoài phạm vi tuyến ống cấp nước:

Đối với trường hợp hộ dân ở ngoài phạm vi tuyến ống cấp nước của trạm cấp nước có nhu cầu sử dụng nước sạch thì tổ chức thực hiện như sau:

2.2.1 Hình thức đầu tư: Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Về phía Trung tâm nước: sẽ hỗ trợ tuyến ống chính theo định mức tối đa 20mét/hộ đăng ký lắp đồng hồ nước. Trường hợp số mét ống mở rộng vượt định mức 20mét/hộ đăng ký thì các hộ dân tham gia đấu nối đóng góp thêm tiền mua ống.
Về phía các hộ dân tham gia đấu nối: sẽ chịu chi phí đào chôn tuyến ống mở mạng, đóng tiền chi phí lắp đồng hồ nước theo giá quy định.

2.2.2 Tổ chức thực hiện:
Đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo các khu vực rà soát nhu cầu mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề xuất kiến nghị của cử tri, thông báo về Trung tâm nước sạch để phối hợp khảo sát giải quyết cấp nước cho hộ sử dụng.

3. Bảng giá lắp đặt đồng hồ nước cho các trạm cấp nước tập trung công suất 6-40m3/h trên địa bàn nông thôn thành phố Cần Thơ: 
Sử dụng ống D27:

STT

Cấp đường

kính ống

Hình thức

lắp đặt

Chiều dài

lắp đặt

Đơn giá (đồng)

1

Ống D168

Lắp đai

10 mét (D27)

812.000

2

Ống D114

Lắp đai

10 mét (D27)

713.000

3

Ống D90

Lắp đai

10 mét (D27)

687.000

4

Ống D75

Lắp đai

10 mét (D27)

668.000

5

Ống D60

Lắp đai

10 mét (D27)

637.000

6

Ống D49

Lắp đai

10 mét (D27)

617.000

7

Ống D42

Lắp đai

10 mét (D27)

611.000

8

Ống D34

Lắp đai

10 mét (D27)

607.000


 Sử dụng ống D21:

STT

Cấp đường

kính ống

Hình thức

lắp đặt

Chiều dài

 lắp đặt

Đơn giá (đồng)

1

Ống D168

Lắp đai

10 mét (D21)

774.000

2

Ống D114

Lắp đai

10 mét (D21)

674.000

3

Ống D90

Lắp đai

10 mét (D27)

648.000

4

Ống D75

Lắp đai

10 mét (D21)

629.000

5

Ống D60

Lắp đai

10 mét (D21)

598.000

6

Ống D49

Lắp đai

10 mét (D21)

578.000

7

Ống D42

Lắp đai

10 mét (D21)

572.000

8

Ống D34

Lắp đai

10 mét (D21)

568.000


Giá mới lắp đặt đồng hồ sử dụng nước cho các trạm cấp nước tập trung công suất 6-40m3/h trên địa bàn nông thôn thành phố Cần Thơ được áp dụng kể từ ngày 01/02/2.13. Nếu chiều dài lắp đặt trên 10 mét thì tính thêm 9.000 đồng/mét cho mỗi mét ống PVC D21 tăng thêm và 12.000 đồng/mét cho mỗi mét ống PVC D27 tăng thêm.
Thúy Quỳnh PKT Ô MônBookmark
Ý kiến của bạn
Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2011 Phòng Kinh tế Quận Ô Môn - UBND quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: LQL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3860982, Fax: 0710.3861927
Email: kinhte_omon@cantho.gov.vn
"Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hồng Yến - Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Ô Môn. ĐT: 0922 114 999"
Lượt truy cập: