Lịch mất điện (23/10/2017)
[Lượt xem: 308]
Mất điện vào ngày thứ 3 (24/10), thứ 4 (25/10), thứ 5 (26/10), thứ 6 (27/10) trên địa bàn các phường: Phước Thới, Trường Lạc, Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới An.

Thực hiện kế hoạch số 3154/KH-PCCT, ngày 13/10/2017 của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ. Điện Lực Ô Môn xin trân trọng thông báo cho quý khách hàng biết địa điểm và thời gian mất điện như sau:

1. Địa điểm mất điện: Mất điện một phần khu vực Thới Hòa, Bình Hòa A, phường Phước Thới.

+ Mất điện 2 bên QL 91 từ cửa hàng TTNT Mỹ Linh đến Phở Duy, hướng từ Cần Thơ đi Ô Môn.

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 15h00’ thứ ba, ngày 24/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp QL 91.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 15h00’ cùng ngày.

2. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp Ca My thuộc khu vực Thới Trinh C, phường Thới An.

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 14h00’ thứ ba, ngày 24/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp công trình SCL 2017.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 14h00’ cùng ngày.

3. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp cầu Tầm Vu thuộc khu vực Thới Thuận, phường Thới An.

- Thời gian mất điện: Từ 07h00’ đến 17h00’ thứ tư, ngày 25/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 17h00’ cùng ngày.

4. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp thuộc khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa. 

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 15h00’ thứ tư, ngày 25/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 15h00’ cùng ngày.

5. Địa điểm mất điện:
Mất điện từ cầu Sắt Giáo Dẫn đến ranh giới huyện Phong Điền, mất điện toàn phần phường Trường Lạc.

+ Mất điện một phần khu vực Bình Hòa A, Bình An, phường Phước Thới.

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 10h00’ thứ năm, ngày 26/10/2017.

- Lý do mất điện: Thi công công trình ĐTXD 2017.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 10h00’ cùng ngày.

6. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp cầu Tầm Vu thuộc khu vực Thới Thuận, phường Thới An.

- Thời gian mất điện: Từ 07h00’ đến 17h00’ thứ năm, ngày 26/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 17h00’ cùng ngày.

7. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp Trưng Nữ Vương và trạm Quyết Thắng 1 thuộc khu vực 2, 14, phường Châu Văn Liêm. Mất điện trụ sở UBND phường Châu Văn Liêm.

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 16h30’ thứ sáu, ngày 27/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp công trình SCL 2017.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 16h30’ cùng ngày.

8. Địa điểm mất điện:
Mất điện trạm biến áp UBND phường Trường Lạc, thuộc KV Tân Thạnh, phường Trường Lạc. Mất điện trụ sở UBND phường Trường Lạc.

 - Thời gian mất điện: Từ 08h00’ đến 12h00’ thứ sáu, ngày 27/10/2017.

- Lý do mất điện: Sang lưới điện hạ áp công trình ĐTXD 2017.

- Thời gian có điện lại: dự kiến lúc 12h00’ cùng ngày.


Phòng Kinh tế quận Ô MônBookmark
Ý kiến của bạn
Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2011 Phòng Kinh tế Quận Ô Môn - UBND quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: LQL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3860982, Fax: 0710.3861927
Email: kinhte_omon@cantho.gov.vn
"Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hồng Yến - Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Ô Môn. ĐT: 0922 114 999"
Lượt truy cập: